Dojicí roboty v ČR

dojeni-roboty.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Email Tisk

Poslání projektu

Posláním projektu je spolu s provedením objektivních analýz a hodnocení interakcí v systému člověk-zvíře-robot na vybraných farmách dojnic v ČR s instalovanými dojicími roboty navrhnout také inovační řešení pro zefektivnění tohoto systému, který v mnohých případech je jediným řešení pro zachování chovu dojnic a tím udržení vyváženého vztahu mezi živočišnou a rostlinnou výrobou nezbytného pro trvale udržitelné zemědělství.

Inovační řešení budou zaměřena především na hledání možností pozitivního, přirozeně motivovaného pohybu dojnic k dojicímu robotu, optimalizaci welfare dojnic při dojení a ve stáji, optimalizaci procesu navykání na dojení v dojicím robotu, určení optimální frekvence počtu dojení ve vztahu k výši mléčné užitkovosti, k fázi laktace při respektování průběhu základních kategorií chování během dne. Součástí řešení bude ověření vlivu řízeného pohybu dojnic na jejich mléčnou užitkovost, reprodukci a zdraví. Sledován bude i vliv zvukové stimulace řízeného pohybu dojnic k dojicímu robotu na zdravotní stav a fyziologické procesy v organismu dojnic se zaměřením na mléčnou žlázu a vliv mikroklimatických podmínek na reakci stimulovaných dojnic. To vše by se mělo projevit jak ve zvýšeném welfare zvířat a jejich zlepšeném zdravotním stavu, tak i ve výši a kvalitě mléčné produkce a v neposlední řadě i ve zlepšení pracovních podmínek ošetřovatelů.

Prostřednictvím webové stránky, která bude v rámci projektu vytvořena a na které budou pro zemědělce volně přístupné informace s objektivními výsledky řešení tohoto projektu, bude moci management zemědělských subjektů reálně rozhodovat o koncepci rozvoje a státní správa získá podklady pro vytváření globálních koncepcí rozvoje zemědělství, dotační politiky a jednání v rámci zemědělských komisí EU. Takové objektivní podklady není možné získat jiným způsobem, než analýzami a hodnocením na výrobcích a uživatelích nezávislými výzkumnými institucemi, řešícími problematiku v širokém kontextu za účastí předních odborníků technického, zooveterinárního a ekonomického zaměření.


Očekávané přínosy projektu

Motivační účinek veřejné podpory k řešení projektu je dán nutností objektivního hodnocení všech aspektů interakcí systému člověk-zvíře-robot v chovu dojnic a ověření inovačních řešení zvyšujících efektivnost tohoto systému. Výsledky řešení projektu budou využívány managementy zemědělských podniků, kteří řeší, nebo v budoucnu budou řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly pro živočišnou výrobu a managementem farem s dojicími roboty pro zlepšení efektivnosti využití této technologie.

Bez poskytnutí státní podpory by tato problematika nemohla být v potřebném rozsahu řešena. Výsledky tohoto výzkumu přitom mohou významně ovlivnit využití dojicích robotů v praxi tím, že budou stanoveny objektivní hodnotící kritéria vhodnosti této technologie na českých farmách. Zpracovaná metodika pro praxi pomůže farmářům najít cesty ke zlepšení welfare ustájených zvířat, zlepšení pracovních podmínek ošetřovatelů a zootechniků, zvýšení množství a kvality mléka a snížení výskytu onemocnění mléčné žlázy.

A) Bude zpracováno ekonomické hodnocení 4 vybraných farem s instalovanými dojicími roboty různých koncepcí. Termín: každoročně 2 farmy a závěrečné vyhodnocení za celé období v roce 2011. B) Bude vytvořen reálný ekonomický model porovnání parametrů farem s technologií dojení v dojírně a v dojicím robotu. Termín: 2009. C) Bude zpracován model interakcí v systému člověk – zvíře – robot a jejich kvalifikace. Termín: 2010. D) Budou ověřována inovační řešení a postupy zvyšující efektivnost interakcí v systému člověk – zvíře – robot. Termín:2011. E) Dopady inovačního řešení budou vyhodnoceny z pohledu udržení zdraví a pohody zvířat i z hlediska zajištění kvality produkce. Termín: 2011. F) Bude vyhodnocen vliv zvukové stimulace na stresové reakce v organismu dojnic ve vztahu k nástupu na podojení. Termín: 2011. G) Bude posouzen vliv mikroklimatických podmínek na ochotu dojnic reagovat na zvukové podněty související s nástupem na podojení robotem. Termín:2011. H) Dojde ke zvýšení welfare zvířat a ke zlepšení jejich zdravotním stavu a ke zvýšení množství i kvality mléčné produkce. Termín: 2011.


Dílčí cíle řešení

V001

V001
1.1.2009 - 30.11.2010 - Standardní
Zpracovat analýzu interakcí člověk-zvíře-robot v chovu dojnic na farmách s různými typy dojicích robotů používaných v ČR.

V002

V002
1.1.2009 - 31.12.2011 - Standardní
Analyzovat ekonomickou efektivnost výroby mléka na 4 vybraných farmách s dojicími roboty a srovnání s adekvátními farmami s dojením v dojírnách

V003

V003
1.1.2009 - 31.12.2009 - Standardní
Vytvořit webovou stránku k dojicím robotům na farmách dojnic s informacemi o používaných systémech a prezentaci výsledků řešení projektu.

V004

V004
1.1.2009 - 31.12.2010 - Standardní
Navrhnout metodiku hodnocení vybraných interakcí v systému člověk - zvíře - robot

V005

V005
1.1.2009 - 31.12.2011 - Výzkumná a/nebo experimentální vývojová činnost
Navrhnout a realizovat inovační řešení a postupy zvyšující efektivnost interakcí v systému člověk - zvíře - robot na vybraných farmách dojnic

V006

V006
1.12.2009 - 31.12.2011 - Výzkumná a/nebo experimentální vývojová činnost
Experimentální ověření a vyhodnocení navržených inovačních řešení a postupů na farmách s dojicími roboty

V007

V007
1.1.2009 - 31.12.2011 - Výzkumná a/nebo experimentální vývojová činnost
Vyhodnocení vlivu zvukové stimulace podmíněného reflexu přechodu dojnic k dojení v robotu na metabolické procesy se zaměřením na stresové reakce v organismu dojnic.

V008

V008
1.12.2009 - 31.12.2011 - Výzkumná a/nebo experimentální vývojová činnost
Posouzení vlivu vybraných mikroklimatických podmínek na ochotu dojnic reagovat na zvukové podněty související s nástupem k dojení v robotu

V009

V009
1.1.2010 - 31.12.2011 - Výzkumná a/nebo experimentální vývojová činnost
Vyhodnocení vlivu zvukové stimulace dojnic k nástupu na podojení robotem na tučnost mléka a zdravotní stav mléčné žlázy.


 

Anketa

Co je podle Vás největším přínosem dojicích robotů?
 

Počítadlo návštěv

mod_vvisit_counterDnes16
mod_vvisit_counterTýden341
mod_vvisit_counterMěsíc905
mod_vvisit_counterCelkem398845

Online: 3
Vaše IP: 34.236.191.0
,
Dnešní datum: 18. Květen, 2024