Dojicí roboty v ČR

dojeni-roboty.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Email Tisk

Všední den s robotem

Dojící roboty nejsou žádní osamělí běžci. Technika sice funguje spolehlivě, ale je i mnoho věcí, které může ovlivnit zemědělec. Hans-Joachim Hermann informuje o zkušenostech, které získal během své praxe v poradenství.

Trh s dojícími roboty se prudce rozvíjí. Přibližně 40-50 % nově vybudovaných dojících zařízení v Německu představují v současné době roboty. Ve Skandinávii je to dokonce 80 %.

V současnosti je na celém světě 17.000 robotických stání. Z toho dle odhadů a údajů výrobců připadá 9.000 stání společnosti Lely, která má na trhu vedoucí postavení. Společnosti DeLaval připadá dalších 6.000. Následují různé modely robotů skupiny Insectec, kterých je asi 1.000 a zbývajících 1.000 robotických stání je od ostatních výrobců.

Při pořizování už nejde většině podniků ani tak o úsporu času, jako o větší flexibilitu a lepší kvalitu života. Zvýšené výrobní náklady o 1-1,5 eurocentu na litr mléka ve srovnání s konvenčním způsobem dojení nehrají prakticky žádnou roli při rozhodování o nákupu. Je samozřejmé, že zemědělci, kteří se rozhodnou pro nákup dojícího robota, musí mít odpovídající technické znalosti. Důležité jsou ale také schopnosti krav. Problémy mají „fanatičtí kontroloři“, kteří jsou okamžitě na místě, jestliže se nějaká kráva jednou nedostaví přesně k dojícímu robotu. Krávy je ale možné toto naučit. Zde je žádoucí jít „zlatou střední cestou“, protože je na druhé straně rovněž nezbytná kontrola dojení. Zpočátku udávaný růst dojivosti při použití dojících robotů o 10-15 % je ve většině podniků nereálný. Obvyklý nárůst činí spíše 3-5 %, přičemž je tento údaj velmi závislý na počtu dojení.

Nezbytné je pečlivé naplánování umístění dojícího robota, protože to je velmi důležité pro budoucí počet dojení. Právě při přestavbách byste neměli uvažovat způsobem „nějak to půjde“, nýbrž velkoryse plánovat příchod a odchod krav a ne ho omezovat dvěma dalšími odpočinkovými boxy. Rozumné je také počítat s prostorem pro kontrolu, ošetřování zvířat a jejich následnou selekci.

Před pořízením robota je důležitý dobrý zdravotní stav paznehtů krav ve stádě a rovněž, aby se nevyskytovala žádná onemocnění vemen. Doporučuje se provést dvakrát kontrolu nadojeného mléka. Riziko zavlečení a šíření onemocnění vemene je v případě použití robotů větší, protože se u všech krav používají stejné strukové násadce. Kromě toho se každému zemědělci doporučuje, aby se u jeho krav prováděly zkoušky užitkovosti (dojivosti).

Dalším klíčovým faktorem pro úspěšné použití robotů je správné krmení. V případě krav je to podobné jako u lidí. Nejprve musí dostat krmivo, na které potom navazuje užitkovost, což je v tomto případě dojivost. Při zavedení robotů je nutné zvířatům nabídnout chuťově lákavé krmivo dobré kvality, aby se krávy dostavily k dojení. Současně nesmí mít krmná dávka na krmném stole příliš vysoký obsah výživných látek.

Na trhu s roboty je stále větší konkurence mezi jejich výrobci

Rostoucí počet dodavatelů přispěl k velkým změnám na trhu. To sice na jedné straně zlepšuje vyjednávací pozici, ale na druhé straně je obtížnější rozhodnout se pro jednoho konkrétního výrobce. Zda se bude jednat o zařízení s jedním nebo více boxy, řízený nebo neřízený pohyb krav atd., to je často záležitost osobních preferencí a konkrétních podmínek v podniku. Při rozhodování o tom, jaký výrobek pořídit hraje mimořádně důležitou roli i servis výrobce a jeho vzdálenost. Avšak toto by samo o sobě nemělo být jediným rozhodujícím faktorem, neboť co je platná blízkost servisu, když nemá výrobek odpovídající kvalitu.

Důležitá je preventivní údržba a ošetřování dojících robotů a pravidelná výměna hadic a strukových násadců kvůli jejich velkému zatížení. Žádný jiný stroj používaný v zemědělství nepracuje nepřetržitě 24 hodin denně, a proto zde dochází k velkému opotřebení. V současné době nabízejí všichni výrobci uzavření servisních smluv, které zajišťují služby od minimálních až po komplexní. Zpočátku využívá mnoho zemědělců kvůli nedostatku praktických zkušeností poměrně rozsáhlý servis, který ale během doby, ve které tyto zkušenosti získají, začnou omezovat. V žádném případě by neměl být problém připojit hadici nebo vyčistit znečistěné čidlo.

Základní směry dalšího vývoje

Dosud stále ještě kupují roboty převážně rodinné farmy, ale zvyšuje se i počet nákupů u velkých zemědělských podniků a přitom je údržba a oprava robotů právě tam poměrně náročná a nákladná. Například u zařízení s osmi roboty zvoní, obrazně řečeno, každou chvíli u některého z nich varovná signalizace hlásící poruchu a jsou potřeba 3 osoby, aby zajišťovali servis nepřetržitě po dobu 24 hodin. Postupně se zvyšuje i poptávka po již použitých robotech, které jsou technicky zastaralé, ale byly dobře udržované. Díky pokračujícímu vývoji softwaru jsou roboty v poslední době o něco spolehlivější a také v oblasti senzoriky došlo k dalším zlepšením. Mnohá z těchto zlepšení byla určena pro tradiční dojící přístroje a poté upravena pro použití u robotů. Tyto nové prvky jsou předmětem obchodního vyjednávání výrobců a jejich snahy výrazně se odlišit od svých stávajících konkurentů. Každý zemědělec se sám musí rozhodnout, jaké množství počítačové techniky by chtěl mít. Příliš velké množství získaných výstupních údajů, které ještě navíc nemusí zemědělec správně využít, vede totiž k „zahlcení“ daty. Zde by bylo namístě vyvíjet zařízení nebo softwarové moduly, které mohou informace předem vytřídit a zajistit tak, aby zemědělec získával z množství údajů jen ty, které opravdu potřebuje.

Závěr

Pro mnoho podniků představují dojící roboty již teď první volbu, pokud jde o pořízení nové dojící techniky. „ Dětské nemoci“ byly již odstraněny a roboty jsou plně konkurenceschopní. Na trhu je celá řada výrobců, z čehož může mít zemědělec jenom prospěch.

Převzato z DLG-Mitteilungen 6/2010, s. 80-82

Překlad Ing. Tomáš Šturc.

Aktualizováno Pondělí, 11 Říjen 2010 08:35  

Anketa

Co je podle Vás největším přínosem dojicích robotů?
 

Počítadlo návštěv

mod_vvisit_counterDnes42
mod_vvisit_counterTýden233
mod_vvisit_counterMěsíc1095
mod_vvisit_counterCelkem405427

Online: 1
Vaše IP: 35.172.230.21
,
Dnešní datum: 17. Červenec, 2024