Dojicí roboty v ČR

dojeni-roboty.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Email Tisk

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Research Institute of Agricultural Engineering


Drnovská 507
P.O. BOX 54
Praha 6
161 01

Tel.: +420 233 022 111
Fax: +420 233 312 507

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


http://www.vuzt.czVýzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. dlouhodobě řeší problematiku výzkumu, vývoje, aplikace, sledování a hodnocení dojení a ošetřování mléka. Rozsáhle spolupracuje se zemědělskou praxí při zavádění nejnovějších poznatků z tohoto oboru. Spolupracuje s řadou zahraničních výzkumných ústavů. Podle metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků schválené Radou vlády pro výzkum a vývoj byl VÚZT, v.v.i. hodnocen za poslední období indexem SR – žluté/8,27 a zařadil se mezi instituce, které svými výsledky dostatečně nezhodnotily vynaložené prostředky státní podpory.


Ing. Antonín Machálek, CSc.

Ing. Antonín Machálek, CSc.Vedoucí řešitelského týmu VÚZT a koordinátor navrhovaného projektu, pracuje ve výzkumu již přes 25 let. Výsledky své práce průběžně publikuje v odborných a vědeckých časopisech a uplatňuje je v zemědělské praxi. Je autorem nebo spoluautorem 1 německého patentu, 1 ruského patentu, 12 autorských osvědčení, 3 užitných a průmyslových vzorů.


Doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.

Doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc. Vedoucí odboru, pracuje v této oblasti již více než 37 let a publikoval více než 200 odborných a vědeckých článků, výzkumných zpráv, publikací, příspěvků na tuzemských i mezinárodních konferencích apod. Koordinoval několik vědecko-výzkumných projektů a aktivně se účastní mezinárodní spolupráce. Aktivně se podílí na přípravě a zpracování technických norem (ČSN, ISO), podkladů pro legislativu a poradenské činnosti. Je pedagogicky činný u nás i v zahraničí. Je autorem nebo spoluautorem několika patentů a autorských osvědčení.


Ing. Pavel Ambrož, CSc.,

pracuje v zemědělském výzkumu již 15 let v oblastech mikroelektronických aplikací, vývoje software a tvorby databází. Je spoluautorem řady vědeckých a odborných publikací.


Ing. Petr Miláček (do 1. 8. 2010)

je mladým začínajícím výzkumným pracovníkem se zootechnickým zaměřením.


Ing. Mária Fabianová (do 1. 8. 2011)

je mladá začínající výzkumná pracovnice se zaměřením na technologické systémy a stavby pro živočišnou výrobu.


Ing. Josef Šimon

je začínající výzkumný pracovník.


Ing. Daniel Vejchar

je začínající výzkumný pracovník.


Libuše Pastorková

je zkušená výzkumná a administrativní pracovnice.


Navrhovaný tým dlouhodobě řeší problematiku mechanizace živočišné výroby. Je personálně stabilizovaný s vyváženou věkovou strukturou. Má dostatek zkušeností v daném oboru a je ceněn především pro dodržení zásady praktické využitelnosti získaných výsledků výzkumu do chovatelské praxe.
Publikační činnost řešitelského týmu VÚZT, v.v.i.:

BAK,J.,FENYVESI,L.,PASZICZKI,I.: Construktion of new free box stable – real alternative to existing stables modernisations. In Proceeding 3rd Research and Development Conference of Central-and Eastern institutes of Agricultur al Engineering, Gödöllö 11.-13.September 2003, s.155-160.

Vegricht,J., Machálek,A.: Analysis of Electric Energy Consumption on Dairy Farm. In Proceeding 3rd Research and Development Conference of Central-and Eastern institutes of Agricultural Engineering, Gödöllö 11.-13.September 2003, s.145-153.

VEGRICHT, J : Dissemination of technical and technological systems research results into agricultural practise in Czech Republic, in Proceeding of The International Workshop Dissemination of Research Results, Nitra 29-30 April, 2004, Publications of RIAP, Nitra No.9/2004, ISBN 80-88872-38-3, s.103-106,

VEGRICHT, J.: Notes to developmen in the research of technical and technological systems for livestock breeding in the Czech Republic, in Proceeding of the International Workshop Research Management: Internal and external Communication, Nitra 10-11 June, 2004, Publications of RIAP, Nitra, No.10/2004, ISBN 80-88872-39-1, s.89-92

VEGRICHT, J.: Počítačově orientované informační systémy v živočišné výrobě (Computer Oriented Informations Systems in Livestock Production), in Proceedings of the international scieentific conferece Information Technologies in Management of Production Systems, Nitra 20-21.5.2004, SPU v Nitre 2004, ISBN 80-8069-364-1, s.263-269

VEGRICHT,J.: Technické a technologické systémy ustájení, krmení, dojení a ošetřování mléka a odklízení mrvy a kejdy a kriteria jejich hodnocení, studijní zpráva k projektu NAZV QF 4145, VÚZT Praha, 2004, 31 s.

VEGRICHT, J - HUTLA, P.- ČEŠPIVA, M. – BAK, J. – FENYVESI, L. – PAZSICZKI. I. : Summer climatic parameters in modern free box stable, Hungarian Agricultural Engineering 17/2004, s.54-56

VEGRICHT,J., MACHÁLEK,A., AMBROŽ,P.: Electric Energy Consumption on Large Dairy Farms, In: 7th Conference Construction, Engineering and Environment in Livestock Farming 2005, 1-3.03.2005, Branschweig, Germany, ISBN 3-7843-2185-2, s.541-546,

MACHÁLEK,A.,VEGRICHT,J.,AMBROŽ,P.: Analysis of vacuum fluctuation in milking units, In: The 4th Research and Development Conference of Central and Estern European Institutes of Agricultural Engineering (CEE Ag Eng), Moscow, VIESH, May 12-13.2005, ISBN 5-85941-195-2, s.204-208, 1486

VEGRICHT, J.: Development trends in the field of technological systems and controlling of engineering systems in livestock production, In : Information Technologies and Control Engineering in Management of Production Systems, Czech University of Agriculture Prague, 20-22 September 2005, ISBN 80-213-1359-5, s.216-228 ,

VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., DOLEŽAL,O., ČERNÁ D.: Katalog technických systémů vhodných pro nové a rekonstruované farmy skotu se základními technickými a provozními parametry, Příručka VÚZT Praha 5/2005, ISBN 80-86884-09-0, 58 s

VEGRICHT, J.,AMBROŽ,P., MACHÁLEK,A., 2006. Analysis of Technical Launch and Proportional Representation of Technical and Technological Systems in Cattle Breeding in the Czech Republic. In „Management of Production system with Support of Information Technologies and Control Engineering“, SPU Nitra 19-20.9.2006, s.315-320

MILÁČEK P., VEGRICHT,J., MACHÁLEK,A., AMBROŽ,P., 2006, Dairy cows water comsumption inpendece on the drinking through location in the stable and its technical solution. In . In „Management of Production system with Support of Information Technologies and Control Engineering“, SPU Nitra 19-20.9.2006, s.186-192

VEGRICHT,J., MACHÁLEK,A., 2006, Vliv technických systémů na spotřebu energie na farmách pro chov dojnic. . In „Management of Production system with Support of Information Technologies and Control Engineering“, SPU Nitra 19-20.9.2006, ISBN 80-8069-743-4, s.321-325

MILÁČEK,M.,VEGRICHT,J., MACHÁLEK,A.,AMBROŽ,P.,ŠOCH,M., 2006, Vliv technického řešení venkovních individuálních bud pro odchov telat na vybrané mikroklimatické parametry jejich vnitřního prostředí, In Biotechnology 2006, Scientific Pedagogical Publishing, Č.Budějovice, s.306-308, ISBN 8085645-53-X

MILÁČEK,P.,VEGRICHT,J., MACHÁLEK,A.,AMBROŽ,P., 2006, Příjem vody dojnicemi v závislosti na umístění napájecího žlabu ve stáji a jeho technickém provedení, In Biotechnology 2006, Scientific Pedagogical Publishing, Č.Budějovice, s.309-311, ISBN 8085645-53-X

MACHÁLEK, A., VEGRICHT, J., AMBROŽ, P., DOLEŽAL, O.: Postup pro nastavení podtlaku při dojení vysokoužitkových dojnic : metodika pro praxi. [Process for underpressure set-up in high-yield dairy cows milking : methodology for practice]. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2007, metodický list 05/07. 8 s. ISBN 978-80-7403-003-1

MACHÁLEK, A., VEGRICHT, J., AMBROŽ, P.: Technické aspekty dojení vysokoužitkových krav. [Technical aspects of high-yield dairy cows milking]. Náš chov, 2007, roč. 67, č. 12, s. 30-32

MILÁČEK, P., VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Effect of drink troughs location and their different technical solution on water amount received by dairy cows in stable. Die Positionierung und technische Ausführung von tränken und deren Einfluss auf die aufgenommene Wassermenge bei Milchkühen in Stall. In 8. Tagung: Bau, Technik und Umwelt 2007 in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Tagung 8.-10. Oktober 2007 in Bonn. 2007, s. 358-363. ISBN 978-3-939371-41-0)

MILÁČEK, P., VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Water consumption on dairy farms during day and year from different trough. [Spotřeba vody na mléčných farmách z různých žlabů během dne a roku]. Proceedings of the 5th Research and development conference of Central – and Eastern European institute of agricultural engineering. Ukraine, Kiev 20–24 June 2007, s.112–118. ISBN 966-8302-16-

MILÁČEK, P.: Míchací krmné vozy ve výživě skotu. [Feeding mixing wagons in cattle breeding]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 12, s. 36-39

MILÁČEK, P.: Příprava a založení směsné dávky. [Preparation and establishing of mixed portion]. Zemědělec, 2007, roč. 15, č. 37, s. 13-15

STEHNO, L., VEGRICHT, J. a kol.: Kvalita práce KMV na Dni Zemědělce. [KMV work quality at the Day of Farmer]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 2, s. 46-47

VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P., BREHME, U., ROSE, S.: Influence of milking equipment on teat temperature change during milking. [Der Einfluss der Melkausstattung auf die Temperaturveränderung an den Zitzen während des Melkens]. In 8. Tagung: Bau, Technik und Umwelt 2007 in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Tagung 08.-10. Oktober 2007 in Bonn. 2007, s. 380-384. ISBN 978-3-939371-41-0

VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P., BREHME, U., ROSE, S.: Milking-related changes of teat temperature caused by various milking machines. [Vliv různých dojících zařízení na teplotu struku během dojení]. Research in Agricultural Engineering, 2007, vol. 53, no. 4, s. 121-125

VEGRICHT, J., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Technical and technological systems in cattle breeding in the Czech Republic. [Technické a technologické systémy v chovu skotu v České republice]. In Proceedings of the 5th Research and development conference of central – and eastern european institute of agricultural engineering. Ukraine, Kiev 20 – 24 June 2007, s.75–81. ISBN 966-8302-16-08

VEGRICHT, J., MILÁČEK, P., AMBROŽ, P., MACHÁLEK, A.: Parametric analysis of the properties of selected mixing feeding wagons. [Parametrická analýza vlastností vybraných krmných vozů]. Research in Agricultural Engineering, 2007, vol. 53, no. 3, s. 85–93

VEGRICHT, J., MILÁČEK, P., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Provozní test MKV. Seko Sam 5500/115. [Operational test MKV. Seko Sam 5500/115]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 6, s. 30-34

VEGRICHT, J., MILÁČEK, P., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Provozní test MKV. Frasto Storm 130. [Operational test MKV. Frastro Storm 130]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 9, s. 45-50

VEGRICHT, J., MILÁČEK, P., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Provozní test MKV Faresin Master TMR 1200. [Operational test MKV Faresin Master TMR 1200]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 8, s. 24-28

VEGRICHT, J., MILÁČEK, P., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Test MKV – Trioliet Triomix. [MKV test – Trioliet Triomix]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 1, s. 20-24

VEGRICHT, J., MILÁČEK, P., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Test MKV – Trioliet Gigant 900. [MKV test – Trioliet Gigant 900]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 2, s. 41-45

VEGRICHT, J., MILÁČEK, P., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Test MKV Luclar Star System Taurus 12 MC Vorax. [MKV test Luclar Star System Taurus 12 MC Vorax]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 3, s. 53-56

VEGRICHT, J., MILÁČEK, P., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Test MKV Seko Sam 5500/155 Self. [Test MKV Seko Sam 5 500/155 Self]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 12, s. 40-44

VEGRICHT, J., MILÁČEK, P., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Test MKV Sgariboldi Monofeeder 10 DF. [MKV test Sgariboldi Monofeeder 10 DF]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 5, s. 20-24

VEGRICHT, J., MILÁČEK, P., MACHÁLEK, A., AMBROŽ, P.: Test MKV Storti Labrador DS 90. [MKV test Storti Labrador DS 90]. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 4, s. 54-59


Užitné vzory a patenty:

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY PRAHA. Ventilační zařízení boudy pro vzdušný odchov hospodářských zvířat. Původce vynálezu: JIŘÍ VEGRICHT. Int Cl6 A 01 K 1/02, A 01 K 29/00.Česká republika. Patentový spis 16970. 30.10.2006.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY PRAHA. Zařízení k osvětlení dojicího stání. Původce vynálezu: JIŘÍ VEGRICHT, ANTONÍN MACHÁLEK. Int Cl6 A 01 J 5/00, A 01 J 7/00. Česká republika. Spis 16433. 10.4.2006.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY PRAHA. Strukový násadec. Původce patentu: JIŘÍ VEGRICHT, ANTONÍN MACHÁLEK. Int Cl6 A 01 J 5/16. Česká republika. Spis 16432. 10.4.2006.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY PRAHA. Čisticí násadec. Původce patentu: ANTONÍN MACHÁLEK. Int Cl6 A 01 J 7/04, A 01 J 5/02 Česká republika. Spis 17386. 19.3.2007.

 

Anketa

Co je podle Vás největším přínosem dojicích robotů?
 

Počítadlo návštěv

mod_vvisit_counterDnes170
mod_vvisit_counterTýden517
mod_vvisit_counterMěsíc2459
mod_vvisit_counterCelkem402868

Online: 1
Vaše IP: 3.230.173.188
,
Dnešní datum: 18. Červen, 2024